Hakkımızda
Gülriz UYGUR

Hukuk Modülü Yazarı

Takip Et

Gülriz UYGUR

Prof.Dr. Gülriz Uygur Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olup, aynı fakültede Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bilim Dalının Başkanı ve Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Biriminin Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Gülriz Uygur aynı zamanda Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin üyesi olup, Kadın çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora programlarında da ders vermektedir. Gülriz Uygur’un başlıca çalışma konuları hukuk ve etik, meslek etiği, adaletsizlik ve toplumsal cinsiyet problemleri olup, bu konularda çok sayıda basılı eseri bulunmaktadır. Gülriz Uygur halen  YÖK Akademide Kadın Sorunları Birimi üyeliği, Türkiye Felsefe Kurumu Genel Sekreterliği, Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Dünya Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Derneği (IVR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği, Yargıtay Etik Danışma Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunmakta, CEİD, TOCİKAD ve TÜKD gibi sivil toplum kuruluşlarında da üyeliği bulunmaktadır. Gülriz Uygur’un çalıştığı başlıca projeler kadına yönelik şiddeti önlemek, toplumsal cinsiyet eğitimi, adalete erişim  ve yargı etiğiyle ilgili olup, belirtilen konularda yapılan çok sayıda projede yer almıştır.