Hakkımızda
Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU

Akademik Editör, Eğitim uzmanı

Takip Et

Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU

Araştırma alanları olan uluslararası göç, kadın çalışmaları, insan hakları, çocuk çalışmaları, engelli çalışmaları, refah devleti, sosyal politika ve hizmetler, bakım hizmetleri, bakım emeği, kente katılım konularında birçok çalışması bulunmaktadır.

Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi. ODTÜ sosyoloji bölümünde, ev eksenli çalışan kadınlar üzerine yazdığı yüksek lisans tezi 2007 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneğinin Genç Sosyal Bilimci ödülüne layık görüldü. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde insan ticareti ve sığınma evleri üzerine ikinci bir yüksek lisans çalışması yaptı. 

Berlin Humboldt Üniversitesi’nde yaptığı insan ticaretiyle mücadelenin ulus-ötesi bir sosyal politika alanı olarak inşası tezi Routledge tarafından yayınlandı. Viyana ve Lizbon Üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Halen, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde profesördür.

Prof.Dr. Reyhan ATASÜ - TOPCUOĞLU
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü